Choď na obsah Choď na menu
 

3. Členská schôdza OZ ZBOR SV. RODINY

18. 2. 2013

 Správna rada občianskeho Združenia, zvolala zasadnutie členskej Schôdze OZ

 
dňa: 18.2.2012 o 17.00 hod. v Spoločenskom dome, Šaľa-Veča ( Pribinovo námestie)
 
Program:
 
1. Zahájenie
 
2. Zhodnotienie činnosti OZ za rok 2012 a plán činnosti na rok 2013
 
3. Stav a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012
 
4. Voľba a doplnenie do Správnej rady OZ ZBOR SV. RODINY
 
5. Prestávka
 
6. Diskusia
 
7. Záver-ukončenie