Choď na obsah Choď na menu
 

Vianočný koncert pre Daniela

29. 12. 2013

 Vianočný koncert pri príležitosti sviatku Svätej Rodiny v Šali-Veči

 
 
     V nedeľu 29. decembra 2013 sa vo farskom Kostole Sv. Rodiny uskutočnil vianočný koncert, ktorý zorganizovali členovia Občianskeho združenia Zboru sv. Rodiny zo Šale-Veče.   
     V tento sviatočný deň je na každom z nás uvedomiť si význam rodiny v súčasnej spoločnosti, ako i nezastupiteľnú úlohu matiek a otcov v rodinách. Dôležité je brať zreteľ na udržiavanie dobrých vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ako aj medzi ostatnými členmi rodiny.   
     Medziľudské vzťahy, či už v rodine, alebo medzi rodinami vôbec, sú dôležité. Pomoc a podpora by nám nemala byť cudzia, pretože sami nevieme, kedy ich budeme potrebovať.
     Keď sme premýšľali, komu by sme vedeli a mohli pomôcť, neváhali sme a koncert venovali Danielovi. Osud Daniela je všetkým veľmi známy, médiami často krát skloňovaný.  
     Nezostali sme ľahostajní a vďaka obetavým ľuďom sme vyzbierali čiastku, ktorá symbolizuje pomoc a podporu iných rodín jemu a jeho rodine.
     Program sa niesol príjemnou atmosférou. Ľudia tlieskali a nám už stačilo málo k naplneniu spoločného cieľa.
     Združenie pozvalo viacerých hostí. Sólovú a zborovú variáciu mali diváci možnosť počuť a vidieť vďaka hre na organe Radovana Gofjara z Trnovca nad Váhom, piesňam Speváckeho zboru Krédo, ECAV z Diakoviec,  básnickej vsuvkeFrantišky Rickerovej z Trnovca nad Váhom, piesňam Zboru z Denného centra seniorov č. 2 zo Šale, spevu skupiny Light My Day z Trnovca nad Váhom a nakoniec aj vďaka piesňam Zboru sv. Rodiny z Veče.
     Program začal o šestnástej hodine a trval dve hodiny. Počas nich mala, okrem hostí, dôležitú úlohu aj moderátorka, pani Eva Belovičová, ktorá vianočný koncert viedla od začiatku až po koniec.
     Ďakujeme všetkým, ktorí podporili svojou prítomnosťou programové podujatie.
Vďaka Vašej prítomnosti, Vašich blízkych a nášmu programu, ktorý sme pre Vás s radosťou a nadšením pripravili, sme vytvorili neskutočnú atmosféru naplnenú láskou, pomocou a ľudským porozumením.
OZ Zbor sv. Rodiny Šaľa-Veča ďakuje všetkým ľuďom, ktorí podporili svojou prítomnosťou programové podujatie uskutočnené v Kostole sv. Rodiny v Šali-Veči dňa 29. decembra 2013 o 16:00 hodine.
     Vďaka Vašej prítomnosti, Vašich blízkych a nášmu programu, ktorý sme pre Vás s radosťou a nadšením pripravili, sme vytvorili neskutočnú atmosféru naplnenú láskou a ľudským porozumením.
 
     Veľké ĎAKUJEME patrí predovšetkým tým z vás, ktorí finančne prispeli ľubovoľnou sumou na pomoc zdravotne znevýhodnenému Danielovi Vyslúžilovi, ktorého postihol neľahký osud a pre ktorého bol výťažok zo vstupného adresovaný.
 
      Veríme, že stretnutie s nami vo Vás zanechalo príjemné pocity a krásnu vianočnu atmosféru. Tešíme sa na Vás a Vašich blízkych pri ďalšom organizovanom stretnutí.
 
 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Vianočný koncert pre Daniela (29.12.2013)