Choď na obsah Choď na menu
 

Propozicie súťaže

PROPOZÍCIE

 

Vyhlasovateľ súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VEČANIA,

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ VEČA

A MESTO ŠAĽA

 

Miesto konania: Pribinovo námestie pred SD VEČA

Dátum konania: 15. septembra

Program:

14:00 - 14:30 Registrácia družstiev

14:30 - 15:00 príprava a obsadenie stanovišťa

Zakazuje sa priniesť zo sebou už nakrájané a pripravene ingrediencie,

tento čas je vyhradení na prípravu ingrediencií.

15:00 -  Oficiálne začatie súťaže

15:10 -  Bohatý kultúrny program a atrakcie pre deti

16:00 - 16:15 Odovzdávanie vzoriek hotových jedál pre porotu

17:00 - Vyhlásenie výsledkov súťaže

18:30 – Žrebovanie tomboly

18:30 - 22:00 – Tanečná zábava

Registrácia - súťažné družstvá:

Uzávierka súťažných družstiev je do 10. septembra.

Jedno súťažné družstvo môže mať min. 1 až max. 5 členov.

REGISTRÁCIA ONLINE TU: PRIHLÁSIŤ SA 

 

Organizačné podmienky:

Každé súťažné družstvo musí mať: Drevo na oheň, vlastný kotlík so stojanom, dosku na krájanie mäsa, (nesmie sa krájať na poskytnutom pracovnom stole), suroviny na varenie leča, nádoby, nože a pomôcky na prípravu súťažného produktu, utierky, čistiace prostriedky. Kotlík musí byť osadený v kotline, alebo si družstvo donesie plechovú podložku, pokiaľ bude variť v kotlíku na otvorenom ohni (trojnožka).

Organizátor nepredpisuje receptúru prípravy, pripúšťajú sa všetky variácie leča. Množstvo prípravy sa neobmedzuje, doporučenie organizátora je, variť max. 5 L leča. Výsledný produkt družstvo rozdá účastníkom a návštevníkom.

Štartovné je 15,00 € za súťažné družstvo. Hradí sa pri prezentácii, kde družstvo zároveň obdržíťažné číslo.

Organizátor poskytne pre každé súťažné družstvo: • Priestor pre prípravu leča v Pribinovom parku Veča • Úschovu surovín v chladiacom zariadení • Vodu na prípravu leča a na umytie použitých nádob. • 1 ks keramický tanier. • Pracovný stôl, 4 ks stoličky.

Hodnotenie:

Vyhodnotenie bude vykonané odbornou porotou. • Zloženie odbornej poroty

predstaví organizátor pri zahájení súťaže. • Hodnotenie bude vykonávané priebežne, počasprípravy súťažného produktu.

Hodnotiace kritériá:

Technologický postup, vôňu, chuť, farbu, konzistenciu leča, oblečenie, hygienu počas prípravy ako aj dobrú náladu súťažiacich a ich spoločníkov.• Víťazom budedružstvo s najvyšším bodovým ohodnotením. • Pri nedodržaní prevádzkových pokynov organizátora, môže byť súťažné družstvo vylúčené z hodnotenia. •

V objekte budú zabezpečené bufetové služby.

Tombola a bingo sa bude predávať počas  sútaže.