Choď na obsah Choď na menu
 

16. výročie posvätienia farského kostola Panny Márie pomocnice kresťanov

27. 8. 2023

V posledných júnových dňoch mohli obyvatelia mestskej časti Šali-Veči a predovšetkým obyvatelia osemtisícového sídliska tejto časti mesta zaznamenať zvýšenú pracovnú činnosť stavbárov a pohyb stavebných mechanizmov  na Hollého ulici vo Veči, v priestoroch pred miestnou základnou školou. Začalo sa s výstavbou diela, ktorého oficiálny názov nesie meno Ekumenické centrum pri Rímsko-katolíckom farskom úrade Šaľa-Veča. Ide o výstavbu nového moderného rímsko-katolíckeho kostola.

Začalo sa teda vo Veči budovať nové moderné dielo, ktoré má vyplniť v priestore sídliska medzeru, ktorá vznikla v dôsledku ideologického smerovania riadenia spoločnosti do roku 1989. Útulný, ale priestorovo už nevyhovujúci starý večiansky kostolík, nahradí našim veriacim občanom moderná a priestranná novostavba kostola. Veríme, že dielo po jeho dokončení bude vhodne usmerňovať kroky mladej i staršej generácie a že v ňom budú všetci nachádzať duchovnú útechu, odpočinok, poučenie, silu vo viere, v práci, v životných radostiach a ťažkostiach.

    Dňa 26.augusta 2007 arcibiskup metropolita bratislavsko-trnavský Mons. Ján Sokol slávnostne konsegroval nový kostol, ktorý je zasvätený Panne Márií

Pomocnici kresťanov. Kostol je súčasťou sídliska v Šali-Veči.

Výstavbu kostola inicioval a podporoval bývalý riaditeľ Dusla, a.s. Šaľa, RNDr. Jozef Kollár v spolupráci s miestnym farárom Mgr. Pavlom Čurkom 

a Neinvestičným fondom EC 2000 n.f. Šaľa.

 

Chronológia výstavby diela:

1996-1997 projektové práce-ateliér Marianum Trnava

1998 prenájom pozemku od mesta; výkonové práce

1999-2003 stavebné práce

2003-2005 vnútorná a vonkajšia úprava stavby, inžinierske siete

2006-2007 otvorenie interiéru kostola, oltár, svätostánok, lavice

26.augusta 2007 konsekrácia kostola

Okrem vdp. Mgr. Pavla Čurku, ktorý pôsobil vo farnosti Šaľa-Veča od roku 1992 do 30.júna 2002 a má najväčší podiel na príprave a výstavbe diela, sa na             priebežných prácach podieľali kňazi:

od 1. júla 2002 do 17. júla 2003 -  Mgr. Radovan Naštický,

od 18. júla 2003 do 30. júna 2005 - Mgr. Milan Šuliak,

od 1. júla 2005 - Mgr. Jozef Gallovič, ktorý má zásluhu pri zabezpečovaní a na organizovaní záverečných stavebných prác, dotváraní interiéru kostola a príprave konsekrácie.

Kostol bol vybudovaný i vďaka pomoci Mestského úradu v Šali, a tiež vďaka sponzorom a darcom.

Kresťanský život detí, mládeže a dospelých, ako aj činnosť hudobno-speváckeho súboru sa môže rozvíjať v plnom rozsahu.