Choď na obsah Choď na menu
 

Konferencia katolíckych biskupov Maďarska vydala vyhlásenie k dokumentu Fiducia Suplicans

28. 12. 2023

BUDAPEŠŤ 28. decembra 2023 - Takmer všetky biskupské konferencie štátov susediacich so Slovenskom zaujali v predošlých dňoch stanoviská k dokumentu Fiducia supplicans, ktorý bol vydaný 18. decembra 2023 Dikastériom pre náuku viery a pojednáva o pastoračnej povahe požehnania. V stredu 27. decembra 2023 tak urobila i Konferencia katolíckych biskupov Maďarska.

V dňoch Vianoc sme oslavovali radosť Boha s nami, medzi nami, ktorý s milosrdnou láskou pozval všetkých ľudí do spoločenstva lásky s ním. V tomto duchu sa my, členovia Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie, obraciame na našich kňazov a členov našej Cirkvi s nasledujúcim posolstvom.
 
Vyhlásenie Dikastéria pre náuku viery o pastoračnej povahe požehnania s názvom Fiducia supplicans, vydané 18. decembra 2023, nemení pôvodnú vieru a učenie Katolíckej cirkvi o manželstve a sexuálnej morálke. Vzhľadom na pastoračnú situáciu v našej krajine formuluje Konferencia biskupov ako usmernenie pre pastierov, že požehnávať môžeme individuálne všetkých ľudí bez ohľadu na ich rodovú identitu a sexuálnu orientáciu, ale vždy by sme sa mali vyhnúť udeľovaniu spoločného požehnania párom, ktoré spolu žijú v nemanželskom vzťahu, v nie cirkevne platnom manželstve alebo vo vzťahu osôb rovnakého pohlavia.
 
Zároveň s láskou a úctou sprevádzajme všetkých našich bratov a sestry v konkrétnych životných situáciách a pomáhajme im hlbšie pochopiť Božiu vôľu na ich životnej ceste podľa Kristovho evanjelia.
 
Budapešť, 27. decembra 2023
 
Konferencia katolíckych biskupov Maďarska
 
Zdroj: katolikus.hu