Choď na obsah Choď na menu
 

Nedeľné zamyslenie arcibiskupa: Ježiš sa nevyhýba pálčivým témam

2. 7. 2023

BANSKÁ BYSTRICA/TRNAVA 2. júla 2023 - Na 13. nedeľu v Cezročnom období liturgického roku "A" vám prinášame zamyslenie Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, pre slovenské katolícke rádio LUMEN na jeho facebooku a webe lumen.sk.

Drahí bratia a sestry,
 
v nedeľnom evanjeliu sa dočítame ako Ježiš sľubuje, že neprídeme o svoju odmenu, hoc i za malý spomenutý dobrý skutok. Na druhej strane však vyžaduje radikálnu oddanosť. Vyzýva milovať ho viac ako svoju rodinu, viac ako svoj telesný život a prijať kríž ako dôsledok, že ho nasledujeme. Spomínaná radikálna oddanosť je spojená s obetou.
 
Človek je ochotný sa obetovať pre to, čo považuje za cenné. Mnohí si môžu zaspomínať, koľko obety stála našich drahých rodičov výchova detí, každodenná práca pre obživu rodiny či starosť o strechu nad hlavou. A koľko obety stojí získanie Božieho kráľovstva? Koľko sme ochotní obetovať pre nebeské kráľovstvo? Pravé nebo stojí za všetko, i za obetu svojho života.
 
Ježiš vždy hovorí priamo, nechodí okolo problematických tém po špičkách, aby sa náhodou niekoho nedotkol. Nevyhýba sa pálčivým témam, ide priamo na koreň veci. Aj keď to vyvolá nepochopenie u tých, čo prekrúcali Božie zámery, ako to vidíme v sporoch o zmysel soboty, pôstu, manželstva a pod. Ježišova reč nás vyrušuje. Som hoden Ježiša? Ak ešte „sedím na dvoch stoličkách“, nie som ho hoden. Do nebeského kráľovstva nik nepríde len tak mimochodom alebo po známosti, ale iba ten, kto nasleduje Krista a nastúpil do jeho školy. Ten, ktorý sa ním nechá viesť a uzná ho za Učiteľa svojho života.
 
Ježiš nám dnes pripomína: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“ (Mt 10,38) Pod slovom kríž si môžeme predstavovať všetko, čo nám skríži plány ako choroba či iné problémy. Taký kríž si ale nevyberáme, príde, aj keď nechceme. Aj takýto kríž je možné využiť na dobré, prijať ho ako pokánie, trpezlivo znášať ťažkosti každodenného života.
 
V biblickej reči termín „vziať kríž“ znamená aj niečo viac ako prijatie nechcených zmien v živote. Pre tento kríž sa človek rozhoduje dobrovoľne. Ide o rozhodnutie ísť za Kristom a prijať dôsledky s tým spojené ako výsmech, nepochopenie či odsúdenie...
 
Tento kríž je spojený so zvláštnou Božou milosťou, ako Ježiš hovorí vo svojej ústave, v blahoslavenstvách: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,11-12) Tento kríž prináša nepochopiteľnú vnútornú radosť a prejavuje sa hlbokým vnútorným pokojom. Zažili to aj Pavol a Sílas vo väzení, keď spievali Bohu chválospevy, hoci predtým ich zbičovali. (porov. Sk 16,22-26) Hovoria o tom aj životopisy svätých. Ide tu o Božiu milosť - nielen o silu človeka - milosť, s ktorou človek spolupracuje. Tejto Božej milosti sa otvárame rozhodnutím nasledovať Krista so všetkými dôsledkami.
 
Povzbuďme sa slovami sv. Petra, ktoré povedal počas vypočúvania pred Veľradou: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí“ (Sk 5,29). Pri tom nech vás sprevádzajú moje modlitby a žehnania
 
Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
Zdroj: lumen.sk