Choď na obsah Choď na menu
 

Otvorili 18. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu

6. 3. 2024

BRATISLAVA 6. marca 2024 - Vincentská rodina na Slovensku organizuje 18. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Slovensku, Haiti, Hondurase, v Albánsku, Rusku a na Ukrajine. Termín konania aktuálneho ročníka zbierky je od 1. marca 2024 do 31. januára 2025.

Mottom aktuálneho ročníka zbierky je citát zo Svätého písma: „Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného.“ (Tob 4, 7) Tieto slová nám adresoval Svätý Otec František počas svojho príhovoru pri príležitosti Svetového dňa chudobných a práve tieto slová by sme mali mať pevne zapísané vo svojich srdciach a pretavovať ich do skutkov milosrdnej lásky. „Zvlášť v pôstnom období, ktoré práve prežívame, máme realizovať pokánie trojakým spôsobom. Skrze pôst, modlitbu a almužnu. Prijmime teda pozvanie a zapojme sa do zbierky Boj proti hladu a pomôžme bratovi či sestre v núdzi týmto jednoduchým, účinným a adresným spôsobom,“ povedala Silvia Lehutová z Vincentskej rodiny.
 
Zbierka Boj proti hladu už od svojho vzniku patrí medzi zbierky s najnižšími nákladmi, čo je možné len vďaka dobrovoľníckej práci členov všetkých vetiev Vincentskej rodiny. V ukončenom 17. ročníku ste núdznym pomohli sumou 198.462,48 eur, pričom náklady na zbierku činili iba 5.284,85 eur.
 
Do zbierky Boj proti hladu sa bez nároku na odmenu zapojili mnohé vetvy a spoločenstvá VR. Napríklad sestry vincentky spolu s mladými zo Združenia mariánskej mládeže v Lokci napiekli vo vlastnej réžii 5000 medovníkových srdiečok pre dobrovoľníkov zo širokého okolia. Členovia Združenia Zázračnej medaily vo Vadičove predajom srdiečok vyzbierali 1.313 eur, zapojili sa aj sestry satmárky z Ružomberka a mnohé ďalšie spoločenstvá.
 
Výnosom z minuloročnej zbierky sme okrem mnohých projektov na našich zahraničných misiách pomohli mnohým núdznym na Slovensku. Napríklad matke samoživiteľke a jej deťom v Bardejove, deťom zo sociálne slabších rodín v Bratislave uhradením obedov v školskej jedálni a poplatkov za školskú družinu. Takisto aj nepretržitou pomocou ľuďom bez domova v Košiciach - konkrétne denným výdajom teplej polievky, poskytovaním šatstva, obuvi, hygienických potrieb a vybavením potrebných dokladov, získaním potrebných liekov a ošetrenia.
 
Hoci najviditeľnejšou aktivitou zbierky Boj proti hladu je pečenie a predaj voňavých medovníkových srdiečok členmi Vincentskej rodiny, zbierku môžete podporiť aj modlitbou, či zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026. Viac informácií o priebehu zbierky, jej pravidlách či spôsoboch podpory nájdete na stránke zbierky www.bojprotihladu.sk.
 
Vincentská rodina vo svete pod názvom FAMVIN združuje viac ako 160 inštitúcií zahŕňajúcich viac ako 4 milióny ľudí - zasvätených i laikov - ktorí nasledujú Ježiša Krista v službe núdznym. Poslaním Vincentskej rodiny je v tvári každého núdzneho objavovať tvár Ukrižovaného Krista. Každá tvár je obrazom Boha, ktorý sa nám predstavuje a povoláva celú Vincentskú rodinu do misijnej služby v duchu evanjeliového: „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“
 
Do Vincentskej rodiny na Slovensku patria Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM - vincentíni), Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL - vincentky), Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (SMVS - satmárky), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (Máriine sestry - MS), Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (NZ SKL), Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP), Združenie mariánskej mládeže (ZMM), Združenie Zázračnej medaily (ZZM), DEPAUL SLOVENSKO nezisková spoločnosť a Vincentskí laickí misionári (MiSeVi).