Choď na obsah Choď na menu
 

Projekt - NA ZÁCHRANU ZVONOV

6. 10. 2022

 

ázov (v zmysle dokladu o právnej subjektivite) Občianske združenie VEČANIA

Presná adresa (PSČ, mesto, ulica, číslo) Dózsova č.5, Šaľa-Veča 927 05

IČO: 42202205

Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky, pobočka)

SK21 1111 0000 0012 1459 9009, UniCredit Bank, Šaľa

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail)

Marek Molnár, Dózsova 5, Šaľa-Veča 92705   Tel.:0915739364   e-mail: ozvecania@gmail.com        

              POPIS PROJEKTU 

1.

Názov projektu

 

Záchrana zvonov v kostole sv. Rodiny, Šaľa-Veča

2.

Termín realizácie

Do konca roka 2022

 

3.

Miesto realizácie projektu

 

Kostol sv. Rodiny, Šaľa-Veča

4.

Stručný popis projektu

 

 

 

 

 

 

Zvony patria k najstarším hudobným nástrojom, ktorých zvuk mal oddávna svetské i náboženské poslanie. Oznamoval udalosti v cirkvi, zvolával veriacich na sväté omše i vyprevádzal na poslednej ceste. Zvuky zvonov zaznievali pri príchode vzácnych návštev, ale aj odprevádzal odsúdencov na popraviská. Oznamoval koľko je hodín i zvestoval dobré a zlé správy. Zachraňoval ľudské životy pred požiarmi, pohromami a povodňami. Poznáme ich zvuk ľubozvučný, avšak málokto pozná ich tvorcov (zvonolejárov), tvar, či vek.

 

5.

Očakávania a význam

Zvony ako duchovné a kultúrne dedičstvo sú neodmysliteľnou súčasťou histórie mestskej časti Veča. Napriek snahe o ich prevádzku je potrebná komplexná oprava (nové srdcia, záves zvonov, ložiskové domce.)

6.

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo,

e-mail)

Marek Molnár, Dózsova č. 5, 927 05 Šaľa-Veča

0915 739 364, ozvecania@gmail.com,

7.

Celkové náklady na projekt

5 450 EUR s DPH.

 

Preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu na ich opravu. Ďakujeme.

Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. Názov Mj Množstvo Materiál Cena celkom
  KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE        
1 Technické vybavenie: srdce malé ks   1,000 oceľ   380,00
2 Technické vybavenie: srdce stredné ks   1,000 oceľ   470,00
3 Technické vybavenie: srdce velké ks   1,000 oceľ   560,00
4 Technické vybavenie: záves zvonu malý ks   1,000 oceľ   520,00
5 Technické vybavenie: záves zvonu stredný ks   1,000 oceľ   980,00
6 Technické vybavenie: záves zvonu veľký ks   1,000 oceľ  1 120,00
7 Technické vybavenie:ložiskový domec UPC ks   6,000     220,00
8 demontáž,starého uchytenia,ostatné práce,čistenie zvonov   1,000     420,00
9 montáž zvonov ks   1,000     380,00
10 montážne práce ostatné  ks   1,000     220,00
11 cestovné náklady  ks     180,00
           
           5 450,00
  Cenová ponuka spolu: 5 450 s DPH        

 

Finančne prispeli 
Celkové náklady:     5 450,00 €
Celkový finančný dar:  4 328,00 €
Zostatková suma: ku dňu 30.09.2023     1 122,00 €
Nábytok - Halász, Šaľa-Veča     300,00 €
GL s.r.o., Šaľa     200,00 €
Iványi, Šaľa-Veča       80,00 €
Lovász, Šaľa-Veča       30,00 €
   
ProCs, s.r.o. Šaľa     300,00 €
Zvonenie za zosnulého       15,00 €
Zbierka pokladnička - kostol     140,00 €
   
František Vicena s manželkou     100,00 €
Tibor Križovič       20,00 €
Štefan Tehlár       15,00 €
Zvonenie za zosnulého       15,00 €
RNDr. Jozef Kollár     300,00 €
Zoltán Hátaš       15,00 €
Menert s.r.o.  Šaľa   1 000,00 €
   
Peter Jaroš     150,00 €
Róbert Petrovič       50,00 €
Ladislav Vicena       10,00 €
Zvonenie za zosnulého       20,00 €
   
PS - MOS, s.r.o.       500,00 €
Duslo, a.s. Šaľa    1 000,00 €
rod. Hvizdová         68,00 €