Choď na obsah Choď na menu
 

S novým digitálnym organom príde aj vyššia kvalita

17. 8. 2011

OZ ZBOR SV. RODINY rozbehlo projekt na zakúpenie digitálneho organa do nového kostola v Šali-Veči. Stále sa však nepodarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na vykrytie nákladov na jeho zakúpenie.

V septembri 2010 rozbehlo OZ ZBOR SV. RODINY projekt na zakúpenie digitálneho organa do nového kostola v Šali-Veči, nakoľko je duchovný spev momentálne sprevádzaný zo strany organistu syntetizátorom (ktorý nie je vhodný pre chrámovú hudbu).

Rozhodnutie zakúpiť digitálny organ pramení z viacerých aspektov, akými sú napríklad vyššia kvalita, viac funkcií, zvuková i estetická hodnota hudobného nástroja, „zážitkovosť“ pre počúvajúceho a ďalšie. OZ spolupracuje s rímsko-katolíckym farským úradom v Šali – Veči pri využití cirkevných a kultúrnych priestorov na skúšky a stretnutia členov združenia. Do projektu sa zapojili a finančne prispeli veriaci z farnosti Šaľa-Veča a nenechali ho bez povšimnutia ani okolité firmy.

„Touto cestou by sme chceli osloviť verejnosť, ktorá by nám pomohla dokončiť rozbehnutý projekt a finančne vyzbierať zostatkovú sumu 1 306 €. Verím, že s vašou pomocou sa nám podarí projekt dokončiť a nový organ bude spríjemňovať a skultúrňovať krásu chrámovej hudby a pozdvihne kultúrny život každého z nás. Rovnako by sme radi poďakovali všetkým darcom a prispievateľom za ich osobnú aktivitu a prejav sympatie, ktorými nám pomáhajú plniť dlhodobé ciele nášho občianskeho združenia,“ povedal Marek Molnár, predseda OZ.

Hodnota projektu: 5 550 € Doposiaľ vyzbieraná čiastka: 4 244 € Chýbajúca čiastka: 1 306 €

 

Zbierka ukončená.