Choď na obsah Choď na menu
 

Výmena ventilátora a oprava starého mechu

20. 2. 2018

Dobrovoľná zbierka na opravu 

Subor PDF: Menný zoznam darcov na opravu organ 2018.pdf

 

Organizátor zbierky:

Občianske združenie VEČANIA, zodpovedná osoba: Marek Molnár,  predseda združenia

v spolupráci s farnosťou Veča,

zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, správca farnosti. Tel.:  031/771 6791 Adresa: Rím. - kat. farský úrad, ul. Rímska 10, 927 05 ŠAĽA - VEČA.

Aj v tomto roku 2020 môžete prispieť na opravu organu v Kostole sv. Rodiny v mestskej časti Šale, vo Veči.

Príspevky môžete poskytnúť správcovi farnosti

alebo na číslo účtu Občianskeho združenia VEČANIA:  SK2111110000001214599009 , UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa.

Pri každom príspevku, prosíme, uveďte účel, na ktorý má byť použitý. Následne budú Vami poskytnuté príspevky použité na opravu organu.

 

Ochotným darcom ďakujeme za láskavú štedrosť!

 

Môžete prispieť na opravu organu v Kostole sv. Rodiny, mestská časť Veča.

Príspevky môžete poskytnúť poverenej osobe: 

Magdaléne Jarošovej. 


Alebo na číslo účtu občianskeho združenia VEČANIA  SK2111110000001214599009 , UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa.

Pri každom príspevku prosíme uveďte účel, na ktorý má byť použitý. Odkiaľ budú prostriedky použité a presunuté na opravu.

Ochotným darcom ďakujeme za láskavú štedrosť!

Návrh na výmenu ventilátora a opravu starého mechu.


Ceny jednotlivých prác:


Nový ventilátor 120 mmVs 8m3/s – 1.238,-€ (v rátane DPH 27% maďarsko)

Doprava -230,-€


Materiál - 675,-€


Montáž - 320,- €


Prekoženie a oprava mechu - 580,-€


Cena celkom,- 3043,-€


Práce zahŕňajú demontáž starého ventilátora a vzduchového hospodárstva.


Montáž a výrobu vzduchového hospodárstva k novému ventilátoru a mechu.


Pri tejto variante ostáva možnosť šlapania mechu pri výpadku elektrickej energie.


Opravu realizuje:

Ján Novák - Stavba, rekonštrukcie a opravy 
píšťalových organov


9. mája 29, 941 01, Bánov
IČO: 43 765 611 
tel. SK: +421 910 276 795
e – mail: jannowwak@seznam.cz