Choď na obsah Choď na menu
 

Zberný dvor Šaľa-Veča

30. 4. 2019

Stredisko sa nachádza na ulici Fraňa Kráľa.

 

Adresa

 • Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni)
 • Mapa
 • tel. č. 0918 248 690

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 9:00 – 17:00 hod.
 • Utorok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Streda: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Štvrtok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Piatok: 9:00 – 17:00 hod. 
 • Sobota: 9:00 – 17:00 hod. 

Slúži na zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb – občanov mesta Šaľa.

Druhy odpadov

 • kovové obaly a iné kovy
 • drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, starý nábytok a i.)
 • sklo a sklené obaly
 • papier a papierové obaly
 • plasty a plastové obaly (PET fľaše,kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.)
 • textilné odpady (sedačky, staré koberce)
 • elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče)
 • staré jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách (nie motorové a mazacie oleje a tuky).

Drobný stavebný odpad je po odvážení spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch.

Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať aj do špeciálneho kontajnera na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici.

Zberný dvor nebezpečných odpadov

 • v sídle spoločnosti SPEKO s.r.o. na Diakovskej ceste.

Otváracie hodiny

 • pondelok až piatok, od 7,30 h do 14,30 h

Doviezť môžete elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče. Ďalej môžete doviezť staré motorové a mazacie oleje a tuky, pesticídy, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami.

Zdroj: Sala.sk