Choď na obsah Choď na menu
 

Jarné upratovanie vo Veči

7. 4. 2017
images.jpgMesto Šaľa  ako  každoročne  aj  v  roku 2017  organizuje  na  obvyklých  miestach jarné  upratovanie.  Pristavené  veľkoobjemové    kontajnery   VOK    sú   určené   pre  občanov  mesta, nie pre podnikateľské subjekty,  ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v   súlade  so  zákonom a na vlastné náklady.  VOK-y  sú  určené  pre občanov,  ktorí  sa   prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). 
Žiadame  občanov,  aby   k  jarnému  upratovaniu  pristupovali  zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali   termíny   jarného  upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.
Pristavené veľkoobjemové kontajnery
Termín : od 7.4.2017 (PI) do 10.4.2017 (PO)
1.  Komenského od Nitrianskej
2.  Komenského – pri kotolni 
3.  Cintorínska vnútroblok
4.  Slnečná
5.  Nitrianska oproti židovskému cintorínu
  6.Fr. Kráľa   
7.  Fr. Kráľa- stred ulice pri RD      
8. Fr. Kráľa-  na konci ulice pri garážach
9.  Koniec Hollého pri škole
10.Narcisová
11. Bernolákova  oproti 4-bytovke ZŠ
12.Nivy – pri SOUCH
13.Dlhoveská- na konci ulice vpravo
14.Nitrianska - oproti Extrabenz
15.Trnovecká pri trafostanici
16. Jilemnického
17. Hliník- na konci slepej ulice
18. Hospodárska  - na konci ulice oproti kompostárni+ Lužná ulica
 
20. Kilič
21.Hetmín

trash-574x320.jpg