Choď na obsah Choď na menu
 

URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA ZŠ VO VEČI

3. 4. 2017

images.jpgV súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé ZŠ v meste Šaľa v platnom znení určujeme čas a miesto zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017
v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017
v čase od 13.00 hod.  do 17.00 hod. v budove ZŠ

Informovanosť zákonných zástupcov prostredníctvom webového sídla mesta, ZŠ a MŠ, oznamom v tlači, výveskami s informáciami v budovách základných škôl, materských škôl a na verejnosti prístupných miestach zabezpečí SŠÚ a riaditelia ZŠ a MŠ.