Choď na obsah Choď na menu
 

MESTSKÝ ÚRAD SA SŤAHUJE, ZAČÍNA SA JEHO ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA

 

Náhradný priestor

Názov oddelenia, referátu

Mestská ekologická tepláreň (MeT)

 

kancelária primátora

kancelária prednostky

oddelenie ekonomiky a podnikania

oddelenie správy majetku a zariadení mesta

referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

referát pre komunikáciu

referát kultúry a športu

podateľňa

ZŠ P. Pázmánya s VJM v Šali

od 20. novembra 2017

evidencia obyvateľstva

matrika

pokladňa

overovanie podpisov

Budova Mestského kultúrneho strediska

od 13. novembra 2017

stavebný úrad

sociálny referát

útvar hlavného kontrolóra

referát životného prostredia

referát verejného obstarávania

ZŠ J. C. Hronského, Krátka ul.

od 8. novembra 2017

Spoločný školský úrad v Šali

Rekonštrukčné práce na budove Mestského úradu v Šali sa začnú už čoskoro, zamestnanci sa v týchto dňoch sťahujú. Výsledkom vynovenia bude aj väčší komfort pre obyvateľov. Jednotlivé oddelenia a služby budú počas rekonštrukcie zabezpečené v náhradných priestoroch, pozrite si, kde.

Zamestnanci mestského úradu a s nimi aj služby občanom sa v najbližších dňoch postupne sťahujú do náhradných priestorov. „Úrad sa sťahuje, aby sme sa vrátili do nových, modernejších priestorov. Táto zmena nie je len kvôli lepším podmienkam pre úradníkov a nižším nákladom na energie, ale je aj pre občanov. Služby budeme poskytovať v modernejších priestoroch, na prízemí bude klientske centrum, bude výťah v budove. Máme sa všetci na čo tešiť,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

Služby pre občanov budú samozrejme zabezpečené v rámci rovnakých úradných hodín, avšak v náhradných priestoroch. Zamestnanci sa presťahujú na štyri miesta. Pri rozhodovaní o umiestnení jednotlivých odborov sa vedenie mesta snažilo, aby služby, ktoré obyvatelia využívajú najčastejšie, boli k budove mestského úradu čo najbližšie. Evidencia obyvateľstva, matrika, pokladňa, overovanie podpisov bude od 20. novembra v budove Základnej školy Petra Pázmánya, ktorá sa nachádza oproti mestskému úradu. Obyvatelia si tu budú môcť vybaviť aj zaplatenie miestnych daní a poplatkov. Sobáše sa budú konať tiež v blízkosti budovy mestského úradu, konkrétne v miestnosti okresného úradu, ktorá kedysi slúžila práve na obrady. Časť oddelení nájde útočisko od 13. novembra v budove kultúrneho domu, napríklad aj Stavebný úrad, sociálny referát či útvar hlavného kontrolóra. Školský úrad sa presťahoval do priestorov Základnej školy J. C. Hronského na Krátkej ulici. Najväčšia časť úradu, vrátane kancelárie primátora a prednostky mesta sa premiestnia do bývalých priestorov Mestskej ekologickej teplárne, známej ako bývalý mestský bytový podnik. Pre obyvateľov je táto budova známa pod skratkou MeT.

Súčasťou stavebných prác bude zateplenie obvodového plášťa budovy mestského úradu, výmena dverí, okien a vzduchotechniky. Projekt počíta aj s výmenou rozvodov ústredného kúrenia, aj elektroinštalácie. Cieľom rekonštrukcie budovy šalianskeho mestského úradu je v prvom rade zníženie energetickej náročnosti objektu. Budova úradu je posledným objektom v centre mesta, ktorý ešte nie je zmodernizovaný. Rekonštrukcia takmer 30-ročnej budovy tak prispeje aj ku skrášleniu centra mesta. Práce budú trvať približne rok. Dobrou správou je, že podstatnú časť nákladov zaplatí mesto z peňazí z fondov Európskej únie. Z celkového rozpočtu projektu vo výške takmer 1, 8 milióna eur tvorí nenávratný finančný príspevok jeden a pol milióna eur. Mesto sa na rekonštrukcii bude podieľať sumou do 300.000 eur. Okrem krajšieho vzhľadu budovy prinesie vynovenie aj komfort pre obyvateľov: v budove mestského úradu totiž pribudne dlhoočakávaný osobný výťah. Vo vestibule vynoveného mestského úradu vznikne klientske centrum, ktoré by malo dokázať vybaviť veľkú časť žiadostí občanov.

Čísla kancelárií a ďalšie detaily kontaktov vám budeme postupne prinášať.

Zdroj: Mesto Šaľa