Choď na obsah Choď na menu
 

VEČIANSKA ŠKOLA ŽIJE POLSTOROČIE

Úprimné slová, spomienky, dojatie, historické fotky a duša školy – bývalí žiaci a pedagógovia. To všetko dalo jedinečnú atmosféru oslave 50. výročia otvorenia ZŠ na Bernolákovej ulici v Šali – Veči.

„50 rokov v dejinách je len zlomok času. 50 rokov spoločnosti môže byť významným obdobím. 50 rokov základnej školy na Bernolákovej ulici v Šali – to je polstoročie činorodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce pri príprave žiakov do ďalšieho štúdia a života,“začala príhovor s úprimne dojatým hlasom riaditeľka školy Janka Tóthová. Nezabudla pripomenúť, že autorom myšlienky postaviť školu bola Júlia Takáčová. Vyslovila vďaku aj pani Zuzke Krištofovej, s ktorou dlhé hodiny sedeli nad kronikami a vyberali historické fotky. Na oslave 29. júna sa zúčastnilo množstvo priateľov školy, bývalí pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, žiaci, prišli aj poslanci mesta a zástupcovia mesta. Jozefína Stredanská, ktorá bola v rokoch 1991 až 2012 riaditeľkou školy sa nečakane ujala slova – poďakovala sa kolektívu, ktorý jej pomáhal počas obdobia, keď bola riaditeľkou.

Škola dostala od mesta pamätnú plaketu a na ďalšie obdobie niekoľko úprimných slov aj od prednostky MsÚ Jany Nitrayovej. „Až dnes, keď som s vami prežila túto slávnosť, som si uvedomila, že základná škola na Bernolákovej ulici má naozaj čarovnú atmosféru. Preto jej aj do budúcna želám veľa nadšenia a elánu, aby to vaše povolanie bolo stále poslaním.“

Program dňa obohatili aj členovia speváckeho zboru OZ Večania, bývalí i súčasní žiaci školy – spevom, hudbou, básňou, dokonca i gymnastickým vystúpením. Vďaka výstave sa mohli vrátiť hostia do minulosti – v jednej z tried si mohli zaspomínať na začiatky fungovania školy. V tej ďalšej si mohli pozrieť už dnešné, moderné pomôcky. Dávne, no vzácne časy im pripomenuli fotografie i historické učebné pomôcky. Veru niektoré nezostali ležať len tak na stole, drevené pravítka či staré učebnice si opäť chytili do rúk prví absolventi školy. „Ja som bola prvá tretiačka v tejto škole. Boli sme prví, ktorí sme tu zasadili ruže a stromy a starali sa oň. S touto školou ma spájajú krásne spomienky, bol tu perfektný pedagogický zbor a krásne, šťastné detstvo,“ podelila sa o osobné spomienky aj vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquezová, ktorá neskôr pôsobila na škole niekoľko rokov aj ako učiteľka.

Škola prežila obdobie, keď práskala vo švíkoch – triedy boli aj v priestoroch dnešnej večianskej pošty. Prežila však aj veľmi ťažké obdobie, kedy veľa nechýbalo k jej zrušeniu. Dnes o nej môžu hovoriť ako o alma mater nielen žiaci základnej školy, ale už aj skôlkari. V septembri 2015 tu vytvorili aj dve triedy materskej školy. Budova je jedinečná aj tým, že vytvorila aj triedu v materskej škole pre deti s autizmom. Do prvej triedy základnej školy nastúpi v septembri približne 20 detí.

Na záver myšlienka z príhovoru riaditeľky Janky Tóthovej: „V tejto škole je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Toľko detského smiechu, veselého džavotu v triedach, toľko vypísanej kriedy, atramentu... Naša škola je zdravý a živý organizmus.“

 

Riaditelia školy:

Ľudovít Kyoš (1959-1977)

Jozefína Stredanská (1991 – 2012)

Michal Vrbovský (1977 – 1991)

Janka Tóthová (2013 – súčasnosť)

 

Zdroj: Mesto Šaľa (ek)

 

Reportáž

Dátum: 26. 8. 2016
Fotografií: 0
Zložiek: 0
 

Fotografie