Choď na obsah Choď na menu

Realizácia elektrického pohonu zvonov a osadenie hodín na kostolnej veži.

29. 4. 2020

Živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú.

Naši dedovia zvonili ručne ťahaním lana. V dnešnej dobe zastúpi namáhavé ručné zvonenie elektrický pohon, ktorý by sme chceli zrealizovať aj na našich zvonoch nakoľko už nemá kdo ťahať zvony. 

Ľudský cit pre pohyb zvona a jeho rytmus nahradí elektronický riadiaci systém. Jeho citlivé nastavenie umožňuje zvonom vyniknúť rovnako ako pri ručnom vyzváňaní.

Systém je založený na tradičnom princípe rozkývania zvona pomocou elektromotora. Jadrom systému je regulátor pohybu zvonu, ktorý je ku zvonu veľmi šetrný. Pri jeho presnom nastavení, ktoré vychádza zo znalostí zvona a skúsenosti zvonára, dochádza k plynulému rozkolísaniu zvona bez otrasov zvonových stolíc a stavieb. Regulátor pohonu zvonov spína lineárny alebo rotačný motor. Pohyb zvona je snímaný bezkontaktným snímačom. Magnetický snímač pohybu sa upevňuje v osi výkyvu zvona.

Pri inštalácii elektrického zvonenia nastaví a uloží technik potrebné parametre pohybu zvona do pamäti riadiaceho systému cez dátový terminál. Dá sa nastaviť napríklad uhol náklonu zvona alebo rozdielnu silu ťahu do každej strany kyvu (pre nevyvážené zvony), brzdenie pohybu zvona až do úplného zastavenia, presný okamih začiatku a konca zvonenia. Zvonenie je možné ovládať jednoducho ručným spínačom, spínacími alebo vežovými hodinami, diaľkovým bezdrôtovým ovládaním, poprípade pomocou mobilného telefónu prostredníctvom GSM spínača.

Cenová ponuka na realizáciu elektrickeho pohonu zvonov.

Cenová ponuka: (bez obhliadky)
1ks KIT lineárny motor VL150N (Lineárny motor 150N, riadiaca jednotka, kotva, pohybový snímač) ..................... 575,00 EUR bez DPH

1ks KIT lineárny motor VL200N (Lineárny motor 200N, riadiaca jednotka, kotva, pohybový snímač) ..................... 590,00 EUR bez DPH

Inštalácia zariadení, inštalačný materiál, dopravné náklady ......................................................................................... 600,00 EUR bez DPH

SPOLU: 2 118,00 EUR s DPH

(voliteľné)

Programovateľné hodiny CLOCHTON DCF .............................................................................................................. 384,00 EUR s DPH
(slúži na naprogramovanie v aký deň a v aký čas má jednotlivý zvon odbíjať).

Zo dňa: 19.12.2019
Dodávateľ:
Elektročas ® s.r.o.
        Hlavná 48
        900 27  Bernolákovo
        IČO: 35841397
        IČ DPH: SK2020202734
        www.elektrocas.sk
        www.elektrocas.eu
        elektrocas@elektrocas.sk
        tel.: 02/45993714
        mobil: 0905664213

Organizátor zbierky:

Občianske združenie VEČANIA, zodpovedná osoba: Marek Molnár,  predseda združenia

v spolupráci s farnosťou Veča,

zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, správca farnosti. Tel.:  031/771 6791 Adresa: Rím. - kat. farský úrad, ul. Rímska 10, 927 05 ŠAĽA - VEČA

 

Príspevky môžete poskytnúť správcovi farnosti

alebo na číslo účtu Občianskeho združenia VEČANIA:  SK2111110000001214599009 , UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa.

Pri každom príspevku, prosíme, uveďte účel, na ktorý má byť použitý (oprava zvonov). Následne budú Vami poskytnuté príspevky použité na opravu zvonov.

 

Ochotným darcom ďakujeme za láskavú štedrosť!

20191218_134549.jpg20191218_134308.jpg20191218_134211.jpg