Choď na obsah Choď na menu
 

Registrácia súťaž vo varení leča (do 10.09.)

UPOZORNENIE!

 

Podujatie HUDOBNÝ FESTIVAL VEČA FEST je apolitické. Žiadame všetkých účastníkov, aby svojim konaním a správaním rešpektovali túto skutočnosť a žiadnym spôsobom nezneužívali podujatie na politickú propagandu či prejavy sympatií politickým stranám (hnutiam). Ďakujeme!

 

PROPOZÍCIE

 

Vyhlasovateľ súťaže:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VEČANIA,

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ VEČA

Miesto konania: Pribinovo námestie pred KD VEČA

Dátum konania: 15. septembra 2024

 

Program:

14:00 - 22:00 Bohatý kultúrny program

14:00 - registrácia družstva - (vedúci družstva)

14:30 - príprava surovín

Zakazuje sa priniesť zo sebou už nakrájané a pripravene ingrediencie, tento čas je vyhradení na prípravu ingrediencií.

15:00 - Oficiálne začatie súťaže

16:30 - Odovzdávanie vzoriek hotových jedál pre porotu

17:00 - Vyhlásenie výsledkov súťaže

19:00 - Tombola

19:30 - Bingo lotto

 

Registrácia - súťažné družstvá: Uzávierka prihlášok súťažných družstiev bude 10. septembra

Súťaží sa max. v päťčlenných družstvách.

Online registrácia 

REGISTRÁCIA DRUŽSTVA:  Chcem prihlásiť 

 

Organizačné podmienky:

Každé súťažné družstvo musí mať: Drevo na oheň, vlastný kotlík so stojanom, dosku na krájanie mäsa, (nesmie sa krájať na poskytnutom pracovnom stole), suroviny na varenie leča, nádoby, nože a pomôcky na prípravu súťažného produktu, utierky, čistiace prostriedky, chlieb, misky, lyžice. Kotlík musí byť osadený v kotline, alebo si družstvo donesie plechovú podložku, pokiaľ bude variť v kotlíku na otvorenom ohni (trojnožka).

Organizátor nepredpisuje receptúru prípravy, pripúšťajú sa všetky variácie leča. Množstvo prípravy sa neobmedzuje, doporučenie organizátora je, variť max. 5 L leča. Výsledný produkt družstvo rozdá účastníkom a návštevníkom.

Štartovné je 15,00 € za súťažné družstvo. Hradí sa pri prezentácii, kde družstvo zároveň obdrží súťažné číslo.

Organizátor poskytne pre každé súťažné družstvo: • Priestor pre prípravu leča v Pribinovom parku Veča • Úschovu surovín v chladiacom zariadení • Vodu na prípravu leča a na umytie použitých nádob. • 1 ks keramický tanier. • Pracovný stôl.

Hodnotenie: Vyhodnotenie bude vykonané odbornou porotou. • Zloženie odbornej poroty predstaví organizátor pri zahájení súťaže. • Hodnotenie bude vykonávané priebežne, počas prípravy súťažného produktu.

 

Hodnotiace kritériá:

Technologický postup, vôňu, chuť, farbu, konzistenciu leča, oblečenie, hygienu počas prípravy ako aj dobrú náladu súťažiacich a ich spoločníkov.• Víťazom bude družstvo s najvyšším bodovým ohodnotením. • Pri nedodržaní prevádzkových pokynov organizátora, môže byť súťažné družstvo vylúčené z hodnotenia. •

 

V objekte budú zabezpečené bufetové služby.