Choď na obsah Choď na menu
 

Správa o činnosti

Združenie ZBOR SV. RODINY bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
pod číslom VVS/1-900/90-35900 dňa 25.06.2010
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami.
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov,
ktoré boli pre rok 2013 stanovené v jednolivých oblastiach.
Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov poskytuje informácie,
ako sa počas roka 2013 v občianskom združení hospodárilo.
 
 

Príspevky

Výročná správa

26. 3. 2014

 

Voľby do Správnej rady OZ ZBOR SV. RODINY

18. 2. 2013

 

Ukončená zbierka na digitalný organ JOHANUS OPUS 15

1. 1. 2013