Choď na obsah Choď na menu
 

2. Komisia kultúry združenia

Komisia kultúry združenia OZ VEČANIA

Poslaním komisie kultúry pri OZ VEČANIA je tvorba podmienok pre kultúru v mestskej časti Veča a jeho okolí, záujmová umelecká činnosť. Komisia pracuje v zložení 9 členov.

Komisia na jednotlivých zasadnutiach  okrem úloh vyplývajúcich z uvedenej koncepcie prejednávané najmä:

- návrhy na riešenie aktuálnej problematiky v oblasti kultúrneho života mestskej časti Veča.

Vyhodnocovanie požiadaviek organizácií, občianskych združení resp. jednotlivcov v oblasti kultúrnych aktivít - vyhodnotenie podaných projektov.

- Vypracovanie obsahu kultúrnych podujatí organizovaných združením.

- predkladala správnej rade harmonogram a rozpočet kultúrnych podujatí.

- návrhy kultúrnych programov pre MsKS Šaľa

- Komisia kultúry y sa  podieľala na organizovaní podujatí, ktorých rozpočet bol schválený správnou radou o.z.

Predseda KK:   Jarošová Magdaléna

Členovia KK:   Alojz Ricker

Magdaléna Reháková

Mária Barcziová

Jozef Barczi

Brigita Safárová

Margita Vadkertiová

Helena Vdoviaková

Klára Vicenová

Miesto: Suterén Spoločenského domu Veča (vchod zboku.)

Aj verejnosť sa môže zúčastniť zasadnutia  KK OZ VEČANIA.

Tešíme sa na Vaše postrehy, návrhy, pripomienky.

 

Príspevky

Material rokovania KK 2016

4. 11. 2016