Choď na obsah Choď na menu
 

Rímskokatolícky farský úrad Veča

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Šaľa-Veča

 

Prvý pravdepodobne gotický kostol z pevného materiálu mohol byť postavený vo Veči niekedy v 13.storočí. Bezpečne však vieme z dokumentov Vatikánskeho archívu, že v roku 1345 tu už stál kostol, ktorý bol zasvätený Sv.Jánovi Krstiteľovi (ako patrocinium) a domnievame sa, že pri kostole existovala aj fara. To nám dokladá aj tzv.kanonická vizitácia z roku 1670, ktorá píše, že vo Veči je stará farnosť, ktorá je teraz iba filiou Trnovca".

V 16.storočí nastali v dejinách obce nepokojné roky. Od roku 1529 a potom obvzlášť po páde Nových Zámkov v roku 1663 bola Veča niekoľkokrát vyplienená tureckými vojskami. V tomto čase bol aj pôvodný kostol takmer úplne zničený. Turecké nebezpečenstvo sa ukončilo až oslobodením Nových Zámkov v roku 1685.

VZNIK FARNOSTI


Veča bola do r. 1992 filiálkou, patriacou do farnosti Dlhá nad Váhom. Nachádza sa v blízkosti chemického kombinátu Duslo Šaľa. V roku 1960 sa obec zlúčila s mestom Šaľa a 1. júla 1992 bola vytvorená nová mestská časť Šaľa - Veča. Vybudovaním veľkého sídliska sa stala obcou s 8650 obyvateľmi. Nachádzajú sa tu početné sídlisko a dve základné školy s veľkým počtom žiakov. Preto na podnet veriacich a Kňazskej rady bola 1. mája 1992 zriadená v Šali - Veči Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny. V roku 1993, na základe dlhodobej tradície úcty k svätému Jánovi Nepomuckému, sa tento svätec stal novým spolupatrónom starého kostola.

 

 

sala-veca-fin.jpg

KOSTOL SV. RODINY  Od začiatku 18.storočia možno vo Veči doložiť snahy o vybudovanie nového kostola. Tieto sa úspešne zavŕšili v roku 1700, kedy tu bol dokončený nový kostol "na starých základoch" a zasvätený sv.Rodine (Ad Sacram Christi familiam). Podľa niektorých kresťannto kostol dala postaviť rodina Hertelendiová a stavebným majstrom budovy bol staviteľ Andrej Máth.Terajší vzhľad kostola dostala jej budova v roku 1725, kedy bol kostol obnovený. Dokazuje to aj nápis na oltári kostola. Hlavný oltár, ako aj kamenný kríž pred kostolom pochádza z roku 1820. Sakristiu na boku hlavnej ľode kostola dal postaviť roku 1825 gróf Ján Apponyi a Karol Czigler. Nad zakristiou bolo postavené oratórium so sedadlami, ktoré slúžili vtedajšiemu panstvu. V zadnej časti kostola zvonka bol vchod do krypty, ktorá bola postavená tiež v roku 1925. Tu sú pochovaní manželia Nodroviczkých a Anna, Mária a Lucia Szádeckých. Vchod do krypty a vetracie okná boli v roku 1996 pri tomto reštaurovaní kostola zamurované z dôvodu, že tam často vnikali nepovolaní vandali, ktorí tu devastovali hrobku. Kostol bol v rokoch 1956-1958 obnovovaný, pričom sa prebudovala drevená veža na betónovú a vonkajšie steny boli znovu omietnuté. Tieto stavebné práce riadil miestny stavebný majster Ladislav Iványi za výdatnej pomoci miestnych veriacich. Vnútorné maľby obnovili pri tomto reštaurovaní trnoveckí maliari bratia Miskolczioví. Po ukončení týchto reštaurátorských prác v roku 1958 bol potom kostol aj po druhý raz vysvätený trnavským biskupom Dr.Ambrózom Lazíkom za asistencie dlhanského farára Andreja Andódiho a šalianskeho rodáka, kňaza Jána Alaxu. Slávnostná svätá omša sa vtedy konala pod holým nebom vedľa kostola. Začala výstavba nového rím.-kat. kostola vo Veči.

 

968932_464579183634555_1577840242_n.jpg

NOVÝ KOSTOL PANNY MÁRIE POMOCNICE KRESŤANOV

V posledných júnových dňoch v roku 1997 mohli obyvatelia mestskej časti Šaľa-Veča a predovšetkým obyvatelia osemtisícového sídliska tejto časti mesta zaznamenať zvýšenú pracovnú činnosť stavbárov a pohyb stavebných mechanizmov na sídlisku na Hollého ulici vo Veči, v priestoroch pred miestnou základnou školou. Začalo sa s výstavbou diela, ktorého oficiálny názov nesie meno Ekumenické centrum pri rímsko-katolíckom farskom úrade Šaľa-Veča. Ide tu o výstavbu nového moderného rímsko-katolického kostola, fary, klubových a športových priestorov. Objednávateľom diela je Farský úrad Šaľa-Veča. Návrh a projektová dokumentácia je výsledkom práce projektového ateliéru Marianum Trnava. Realizáciou stavebných prác bol poverený závod spoločnosti Invest s.r.o. v Šali. Pozemok pod dielo poskytlo mesto Šaľa formou prenájmu. Ekumenické centrum je projektované v dvoch častiach. Prvú časť tvorí Kostol Panny Márie - Pomocnice kresťanov, druhá časť rieši dispozične priestory rímskokatolického farského úradu, učebne a klubové priestory, technicko-hospodárske priestory, sadové úpravy a rekreačno-športové priestory. V súčasnosti sa začala realizovať prvá časť projektu s termínom ukončenia stavby v decembri 1999. Začalo sa teda vo Veči budovať nové moderné dielo, ktoré má vyplniť v priestore sídliska medzeru, ktorá vznikla v dôsledku ideologického smerovania riadenia spoločnosti do roku 1989. Útulný, ale priestorovo už nevyhovujúci starý večiansky kostolík nahradí našim veriacim občanom moderná a priestranná novostavba kostola s potrebnými vedľajšími priestormi.

CHRONOLÓGIA VÝSTAVBY NOVÉHO KOSTOLA
1997 - výkopové práce
1998 - 2000 - hrubá stavba
2003 - vonkajšie omietky
2003 - 2006 - práce v interiéri, úprava exteriéru
2006 - kolaudácia

Výstavba nového kostola bola zavŕšená správcom farnosti Dp. Jozefom Gallovičom a dňa 26. augusta 2007 slávnostne konsekrovaná Mons. Jánom Sokolom, bratislavsko - trnavským arcibiskupom - metropolitom.

UDALOSTI  VO FARNOSTI

KŇAZI, KTORÍ PÔSOBILI VO FILIÁLKE ŠAĽA - VEČA PO ROKU 1970
Silvester Oravec
Teodor Bende
Viktor Kurucár
Andrej Andódi
ThDr. Teodor Kamody


KŇAZI - RODÁCI POCHÁDZAJÚCI Z FARNOSTI ŠAĽA - VEČA
PhDr. Ladislav Kuna
Mgr. Jozef Kuna
Mgr. Stanislav Illés
Mgr. Pavol Goldberger


KŇAZI, KTORÍ PÔSOBILI VO FARNOSTI ŠAĽA - VEČA
Mgr. Pavol Čurka 1992 - 2002
Mgr. Radovan Naštický 2002- 2003
Mgr. Milan Šuliak 2003 - 2005
Mgr. Jozef Gallovič 2005 - 2010
Mgr. Július Csomor 2010 - 2011
Mgr. Jozef Leškovský 2011 - 2013
Mgr. Lukáš Stanislav Buchta 2011 - 2021

Mgr. Vladimír Šimunek 2021 - 

 

Príspevky

S novým digitálnym organom príde aj vyššia kvalita

17. 8. 2011

996.jpg